logo

Eng | Rus | LT

Titulinis

Apie "YoungLife"

Nuotraukų galerija
Steigėjai

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vietovė

Baltarusija
Baltarusija neturi priėjimo prie jūros, jos teritorija ribojasi su Rusija rytuose, su Ukraina pietuose, su Lenkija vakaruose, taip pat su Lietuva bei Latvija. Vardas "Baltarusija" reiškia "baltoji Rusija". Nepaisant to, jog šiandien Baltarusija palaiko glaudžius ryšius su Rusija, istorikai mano, jog Baltarusijos šaknys yra glaudžiau susijusios su Baltijos regionu, nei su Rusija (kaip buvo teigiama pagal rusifikacijos politiką Tarybų Sąjungoje).

Baltijos šalys
Sąvoka Pabaltijys apima Baltijos šalis, kurios randasi prie rytinės Baltijos jūros pakrantės Europoje. Paprastai omenyje turimos Lietuva, Latvija ir Estija. Tačiau Lenkija bei Kaliningrado sritis taip pat ribojasi su rytine Baltijos jūros pakrante.

TSRS buvo aneksavusi Baltijos šalis per antrą pasaulinį karą ir po jo. Latvija, Lietuva ir Estija buvo žinomos kaip Sovietinės Baltijos respublikos iki kol jos neatgavo nepriklausomybės po Sovietų Sąjungos griuvimo 1991 metais.

Šiandien Baltijos šalys priklauso Europos Sąjungai ir yra įgyvendinusios demokratines bei ekonomines reformas. Kiekviena iš jų turi savo savitą kalbą bei kultūrą.

Gyventojų skaičius
Baltarusija - 9,500,000
Estija - 1,340,000
Kaliningradas - 430,000
Lietuva - 3,370,000
Latvija - 2,270,000
Lenkija - 38,000,000

Sostinės
Baltarusija - Minskas
Estija - Talinas
Kaliningradas - (Rusijos teritorijos dalis)
Lietuva -Vilnius
Latvija - Ryga
Lenkija - Varšuva

Jaunimo kultūra
Visuomenėje, vaikai ir jaunimas priklauso pažeidžiamiausių asmenų grupei, tačiau jie yra kiekvienos šalies ateitis. Baltarusijoje trūksta užsiėmimų jaunimui. Dėl nuobodulio bei nerimastingumo, Baltarusijoje daug jaunų žmonių rūko bei vartoja alkoholį.

Dėl sparčių permainų bei klestėjimo Baltijos šalyse, didelė dalis jaunimo nebejaučia poreikio girdėti apie religinė veiklą ar dalyvauti joje, kas sąlygoja sumažėjusį bažnyčios lankymą.

Organizacijos "Young Life"darbas yra skirtas padėti visiems paaugliams įveikti fizinius bei dvasinius sunkumus, o taip pat sukurti juose atsparumą bei įžiebti viltį.

 

belarus
  YoungLife Belarus & Baltics endbar
  inbar Laikas: